Phụ kiện

 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion P68

  Bút vẽ dùng pin rời AAA cho các model :

  – Huion 420

  – Huion H420

  – Huion K56

  – Huion H58L

  – Huion 680S

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   P68
  *  Bảo hành:         Không
  *  Trạng thái:        Có hàng

  400.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion P80

  Bút vẽ P80, tích hợp pin sạc lại được trong thân bút, sử dụng cho các model :

  – Huion 420 / H420 / K56 / H58L

  – Huion 680S / K68 / 680TF / W58

  – Huion H610pro / 1060 plus

  – Huion DWH69 / WH1409

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   P80
  *  Trạng thái:        Có hàng

  430.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PC330 (2048)

  Bút vẽ 2048 mức lực nhẫn, pin sạc trong thân bút, sử dụng cho các bảng vẽ màn hình GT.

  • Huion GT-185/GT-185HD
  • Huion GT-190/GT-190S
  • Huion GT-220/GT-220 V2(2048)

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PC330
  *  Trạng thái:        Có hàng

  950.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PE150

  Bút vẽ PE150, có sẵn pin sạc lại được trong thân bút, sử dụng cho các model :

  – Huion Inspiroy G10T / WH1409 (8192)

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PE150
  *  Trạng thái:        Có hàng

  800.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PE330

  Bút vẽ PE330, có sẵn pin sạc lại được trong thân bút, sử dụng cho các model :

  – Huion GT-156HD / GT-191

  – Huion GT-220 v2 / GT-221 pro

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PE330
  *  Trạng thái:        Có hàng

  1.400.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PF150

  Bút vẽ PF150, có sẵn pin sạc lại được trong thân bút, sử dụng cho các model :

  – Huion Inspiroy Q11K

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PF150
  *  Trạng thái:        Có hàng

  650.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PW100

  Bút vẽ PW100, bút không dùng pin, 8192 mức lực nhấn, sử dụng cho các model :

  – Huion Inspiroy H640P / H950P

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PW100
  *  Trạng thái:        Có hàng

  470.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PW500

  Bút vẽ PW500, bút không dùng pin, 8192 mức lực nhấn, sử dụng cho các model :

  • Huion WH1409 v2 / Q11K v2 / Q620M
  • Huion GT-191 v2
  • Huion Kamvas Pro 20 / Kamvas Pro 22

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PW500
  *  Trạng thái:        Có hàng

  950.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PW507

  Bút vẽ PW507, bút không dùng pin, 8192 mức lực nhấn, sử dụng cho các model :

  • Kamvas Pro 12 / Kamvas Pro 13 / Kamvas Pro 16
  • Kamvas 16 / Kamvas Pro 20

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PW507
  *  Trạng thái:        Có hàng

  1.100.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ Huion PW517

  Bút vẽ PW517, bút không dùng pin, 8192 mức lực nhấn, sử dụng cho các model :

  • Kamvas 12 / Kamvas 13 / Kamvas 16 (2021)
  • Kamvas 22 / Kamvas 22 Plus
  • Kamvas Pro 24 QHD

   

  *  Thương hiệu:    Huion
  *  Mã sản phẩm:   PW517
  *  Trạng thái:        Có hàng

  1.100.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ P05

  Bút vẽ P05, không pin, 8192 mức lực nhấn, sử dụng cho các model :

  – Parblo A640

   

  *  Thương hiệu:    Parblo
  *  Mã sản phẩm:   P05
  *  Trạng thái:        Có hàng

  440.000 
 • 0 out of 5

  Bút vẽ P06

  Bút vẽ P06, không pin, 8192 mức lực nhấn, sử dụng cho các model :

  – Parblo A610 Plus

   

  *  Thương hiệu:    Parblo
  *  Mã sản phẩm:   P06
  *  Trạng thái:        Có hàng

  440.000