ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Chào mừng quý khách đã ghé thăm trang web của công ty HuionVietnam. Trang web này, cùng với những nội dung thể hiện, thông báo cho các bạn biết về các điều khoản sử dụng mà công ty HuionVietnam áp dụng cho các sản phẩm (từng sản phẩm một) được liệt kê trên trang web HuionVietnam (từ đây sẽ được gọi chung là trang Web).

Các bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của trang “điều khoản sử dụng” này trước khi quyết định đặt mua bất cứ sản phẩm nào từ trang web của công ty Huion Việt Nam. Qua việc đặt hàng này, các bạn đã xác định sự đồng ý và ràng buộc với những điều khoản và điều kiện thể hiện chi tiết dưới đây. Quý khách nên in bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này để tham khảo thêm.

1. GIỚI THIỆU
1.1 – Công ty Huion Việt Nam, địa chỉ đăng ký : 183 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, giao dịch trực tuyến với khách hàng thông qua trang web huionvietnam.vn

1.2 – Các điều khoản sử dụng này áp dụng cho các sản phẩm mà trang web huionvietnam.vn cung cấp theo yêu cầu mua hàng trực tuyến của quý khách. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các điều khoản sử dụng này.

1.3 – Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước trên trang web . Quý khách có trách nhiệm tham khảo các thông tin được đăng trên trang web để có thể cập nhật kịp thời những thay đổi đó. Việc quý khách tiếp tục sử dụng trang web sau khi những thay đổi đó được đăng đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với những sửa đổi trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

1.4 – Định nghĩa trong các Điều Khoản Sử Dụng :
a) – “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản mà quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu quý khách muốn mua hàng.
b) – “Thông báo” có nghĩa là email của HuionVietnam gửi đến khách hàng, thông báo rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của quý khách.
c) – “Ngày làm việc” nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc các ngày lễ.
d) – “Xác nhận đơn đặt hàng” có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của quý khách theo quy định 4.9 bên dưới.
e) – “Giao dịch” có nghĩa là đơn hàng của quý khách tuân theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã chấp nhận theo quy định 4.9 bên dưới.
f) – “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân mua hàng tại trang Web của chúng tôi.
g) – “Đơn hàng” có nghĩa là đơn hàng do quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi.
h) – “Quý khách” có nghĩa là khách hàng đã đặt hàng.
i) – Những từ ám chỉ “điều khoản” có nghĩa là những mục và điều trong bản Điều Khoản Sử Dụng này.
j) – Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các Điều Khoản Sử Dụng này.

1.5 – Những Điều Khoản Sử Dụng này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bất cứ một bên nào khác sử dụng, cho dù là một phần trích dẫn, với mục đích trao đổi thương mại hàng hóa và/hay dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

2. QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG
Để mua hàng ở huionvietnam.vn, quý khách phải trên 18 tuổi và sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ được phát hành bởi ngân hàng mà chúng tôi chấp nhận.

3. HIỆU LỰC
3.1 – Các Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng và giao dịch đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc cung cấp sản phẩm.

3.2 – Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không bị khống chế bởi bất cứ điều khoản nào do quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ, trừ khi giữa quý khách và chúng tôi đã có trao đổi và thỏa thuận đồng ý và có xác nhận bằng văn bản.

3.3 – Không có bất kì điều khoản nào khác ngoài những Điều Khoản Sử Dụng này là mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký hoặc con dấu xác nhận của chúng tôi.

4. CÁCH HÌNH THÀNH GIAO DỊCH
4.1 – Khi đặt hàng, quý khách có thể tạo tài khoản cá nhân trên trang web hoặc đặt mua trực tiếp bằng thông tin cá nhân, cung cấp khi đặt mua và quý khách tham khảo theo hướng dẫn đặt hàng trên trang web.

4.2 – Khi quý khách đã chọn sản phẩm và đặt hàng, quý khách sẽ được thông báo trên trang web những chi phí phải trả, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế hoặc phí dịch vụ (nếu có), và phí giao hàng. Trừ khi có quy định khác trên trang web, mọi chi phí sẽ được trả bằng tiền đồng Việt Nam.

4.3 – Quý khách sẽ phải trả đầy đủ số tiền tại thời điểm giao hàng nếu là phương thức thanh toán khi nhận hàng (CoD), hoặc thời điểm đặt hàng bằng cách điền đầy đủ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi ngân hàng được chúng tôi chấp nhận hoặc qua Paypal mà chúng tôi yêu cầu để tiến hành đơn hàng của quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể trả theo bất cứ hình thức nào mà chúng tôi chấp nhận. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ không giao hàng trước khi quý khách đã thanh toán đầy đủ.
Thanh toán của quý khách sẽ được nhận bởi công ty dịch vụ giao hàng đối tác của chúng tôi. Tùy vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi có quyền không đề nghị một số hình thức thanh toán và giới thiệu quý khách những cách thức thanh toán khác.

4.4 – Nếu quý khách được hỏi thông tin về thẻ thanh toán, quý khách phải là người có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản thanh toán đó. Thẻ hoặc tài khoản đó phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi.

4.5 – Quý khách cam kết rằng tất cả thông tin cung cấp cho chúng tôi cho mục đích mua sản phẩm từ chúng tôi là hoàn toàn chính xác, và thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà quý khách sử dụng là của quý khách, và có đủ tiền hoặc tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của sản phẩm. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của quý khách trước khi cung cấp sản phẩm.

4.6 – Khi quý khách đặt hàng trên trang web, quý khách đã đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

4.7 – Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi Đơn hàng của quý khách được xác nhận từ quý khách và chấp nhận từ chúng tôi.

4.8 – Giao dịch sẽ được hình thành và chúng tôi sẽ có ràng buộc pháp lý phải cung cấp sản phẩm cho quý khách khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho quý khách qua email, dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách.
Cho đến lúc chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành đơn hàng và quý khách có quyền hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi hay quý khách hủy đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho đơn hàng đó.

4.9 – Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá cả chúng tôi đưa ra là chính xác, nhưng giá trị đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi xác nhận lại vì đó là một phần của thủ tục chấp nhận đơn hàng của chúng tôi. Nếu giá của đơn hàng thay đổi trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận rằng quý khách vẫn muốn tiếp tục mua hàng ở mức giá đã sửa đổi.

4.10 – Giao dịch sẽ chỉ liên quan đến những sản phẩm mà chúng tôi đã xác nhận trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sản phẩm nào mà có thể nằm trong đơn hàng của quý khách cho đến khi chúng tôi gửi Xác Nhận Đơn Hàng có đề cập đến những sản phẩm đó.

4.11 – Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi hoặc trên trang Web thông tin chính xác của mình và phải luôn cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi nếu có sự thay đổi nào.

4.12 – Nếu quý khách nhận ra đã có bất kỳ nhầm lẫn gì với đơn hàng của mình sau khi đã gửi tới trang Web, xin vui lòng liên hệ với huionvietnam@gmail.com ngay.

5. GIAO HÀNG
5.1 – Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

5.2 – Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi bạn đặt hàng hoặt trong Xác Nhận Đơn Hàng.
Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày quý khách đặt hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

5.3 – Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng (nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

5.4 – Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này quý khách cần liên hệ lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

5.5 – Xin quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.

5.6 – Chúng tôi gói hàng bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu quý khách có yêu cầu gói hàng bằng bao bì khác thì sẽ phải trả thêm phí.

5.7 – Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi sự rủi ro ngoài ý muốn của khách hàng, xảy ra gây tổn thất hay hư hại cho sản phẩm đó.

5.8 – Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

5.9 – Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẵn sàng sắp xếp thời gian nhận hàng hợp lý do đơn vị vận chuyển đua ra mà không có bất cứ sự chậm trễ nào.

5.10 – Nếu quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.

5.11 – Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của quý khách hoặc nếu quý khách (trong vòng 1 tuần sau cố gắng giao hàng lần đầu của đơn vị vận chuyển) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau :
a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà quý khách phải chịu hoặc
b) sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho quý khách về việc hủy bỏ giao dịch, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của quý khách, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi.

5.12 – Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý khách khi đặt hàng. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cá nhân của quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chung chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà quý khách muốn.

6. TRƯỜNG HỢP HỦY ĐƠN HÀNG
6.1 – Chúng tôi sẽ tự hủy bỏ giao dịch nếu như sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mà quý khách đã trả.

6.2 – Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền nhận từ quý khách qua hình thức mà quý khách đã sử dụng để trả tiền cho đơn hàng.

7. TRƯỜNG HỢP HỦY ĐƠN HÀNG DO KHÁCH HÀNG (CHO SẢN PHẨM BỊ KHÔNG LỖI)
7.1 – Nếu quý khách muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng ở số điện thoại 0931-880-901.

7.2 – Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được và các sản phẩm phải được trả lại công ty theo hướng dẫn được đưa ra bởi bộ phận chăm sóc khách hàng (xin vui lòng gọi số điện thoại ở trên).

8. TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM BỊ LỖI
8.1 – Chúng tôi đảm bảo rằng:
a) Sản phẩm sẽ được giao nguyên vẹn, chưa mở niêm phong, và đúng với số lượng đã đặt;
b) Sản phẩm sẽ đúng theo môt tả của nhà sản xuất hoặc trên trang Web của chúng tôi, hoặc được ghi trên sản phẩm tại thời điểm quý khách nhận hàng.

8.2 – Sản phẩm được sử dụng theo đúng hướng dẫn mới nhất của nhà sản xuất được ghi trên trang Web hoặc ngay trên sản phẩm. Quý khách có trách nhiệm sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng đó.

8.3 – Chúng tôi cố gắng hết sức để giao sản phẩm trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu quý khách có phàn nàn về sản phẩm bị lỗi, xin vui lòng giữ nguyên tình trạng sản phẩm lúc đó để chúng tôi, hoặc đại diện của chúng tôi, đến để kiểm tra trong thời gian sớm nhất có thể.

8.4 – Để giúp quý khách có biện pháp xử lý sản phẩm bị lỗi, chúng tôi sẽ cần sự hợp tác của quý khách và yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin về sản phẩm, bao gồm :
a) Những hình ảnh hoặc chi tiết chứng minh sản phẩm bị hư hại hoặc bị lỗi
b) Cung cấp thông tin về số giao hàng và các thông tin khác khi chúng tôi yêu cầu.

8.5 – Nếu quý khách muốn chúng tôi sửa chữa, thay đổi, hoặc hoàn trả tiền cho các sản phẩm được đề cập trong hợp đồng, và chúng tôi thấy rằng sản phẩm đó :
a) Sử dụng sai, bị lạm dụng, hay bị bỏ bê, bất cẩn hay không được quan tâm, bảo quản, hoặc bị hư hỏng hay trong tình trạng bất thường; hoặc
b) Bị vướng vào bất cứ tai nạn nào hoặc bị thiệt hại do những chủ ý thay đổi hoặc chỉnh sửa; hoặc
c) Được sử dụng trái với hướng dẫn sử dụng mà nhà sản xuất đưa ra, hoặc
d) Bị hao mòn do được sử dụng hoặc bị xé sau khi chúng tôi đã giao hàng, chúng tôi có quyền quyết định không sửa chữa, thay đổi, hoặc hoàn trả tiền cho sản phẩm đó và/hoặc chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách trả các khoản phí vận chuyển và phí dịch vụ dựa trên chi phí hiện hành chuẩn của chúng tôi và chúng tôi sẽ thanh toán vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hoặc qua bất cứ thông tin thanh toán nào mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng. Và trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại hoặc phí phát sinh nào khác.

9. PHIẾU GIẢM GIÁ
9.1 – Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các sản phẩm trên trang Web. Mỗi đơn hàng chỉ được sử dụng 01 phiếu giảm giá. Với những đơn hàng đã được thanh toán, quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá.

9.2 – Để chuyển điểm mua hàng vào Tài Khoản cá nhân của quý khách hoặc kiểm tra tín dụng hiện có, xin vui lòng xem tại trang “Tài khoản cá nhân” trên trang Web.

9.3 – Chúng tôi có thể gửi email quà tặng hoặc phiếu khuyến mãi cho quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ nhầm lẫn nào trong địa chỉ email hoặc tên người nhận do quý khách cung cấp.

9.4 – Nếu quý khách có phiếu mua hàng hoặc phiếu khuyến mãi, phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.

9.5 – Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên trang Web, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.

9.6 – Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá.

9.7 – Điều kiện quy đổi điểm thưởng.
a) Trong một thời gian nào đó, chúng tôi sẽ phát hành các phiếu khuyến mãi có thể sử dụng trên trang Web mà chúng tôi sẽ gửi tới quý khách qua email. Các phiếu khuyến mãi đó chỉ có thể sử dụng trên trang Web.
b) Các phiếu khuyến mãi chỉ có giá trị sử dụng trong khoảng thời gian được ghi trên phiếu, chỉ được sử dụng 1 lần và không thể sử dụng kèm với các phiếu khuyến mãi khác. Một số thương hiệu sẽ không được áp dụng trong các chương trình giảm giá.
c) Điểm tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể sử dụng để trả cho các sản phẩm của một bên thứ ba nào khác chúng tôi.
d) Nếu quý khách mua sản phẩm có giá trị thấp hơn giá trị của phiếu khuyến mãi, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền hay tín dụng còn lại nào cho quý khách.
e) Tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể tích lũy lãi suất hoặc có thể quy đổi ra tiền mặt.
f) Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà quý khách mong muốn, quý khách sẽ phải trả thêm qua các cách thanh toán khác.

9.8 – Điều kiện quy đổi điểm thưởng của phiếu mua hàng
a) Quý khách có thể mua phiếu mua hàng để sử dụng trên trang Web bởi quý khách hoặc bất kỳ khách hàng khác. Các phiếu mua hàng này sẽ được gửi qua email.
b) Phiếu mua hàng không thể sử dụng để mua thêm các phiếu mua hàng khác. Phiếu mua hàng chỉ có thể mua được từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc qua

10. TRƯỜNG HỢP BẢO HÀNH & TRẢ LỜI KHIẾU NẠI
10.1 – Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các Điều Khoản và Điều Kiện này với sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp.

10.2 – Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng các thông tin liên lạc được nêu chi tiết tại mục 1.1 trong phần Điều Khoản và Điều Kiện này.
Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi có liên quan.
Riêng các trường hợp bảo hành thường có sự liên quan của nhà sản xuất, nhà cung cấp, vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết các vấn đề của quý khách.

10.3 – Trong trường hợp khiếu nại, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của đơn hàng hoặc chúng tôi biết số đơn hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho quý khách trong văn bản Công Nhận Đơn Hàng hoặc Xác Nhận Đơn Hàng.

Nếu quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Quý khách chú ý kiểm tra hộp thư rác của quý khách để đảm bảo không bỏ sót các email giao dịch.

11. BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của Điều Khoản và Điều Kiện này.

12. CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
12.1 – Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách cho bất kỳ hành vi bị vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một giao dịch do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi bao gồm :
– Các tác động do thiên nhiên và những sự cố ngoài ý muốn.
– Các tác động khách quan từ của bên thứ ba về dịch vụ hoặc nhân lực.

12.2 – Hoặc là quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt giao dịch ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các “Trường hợp Bất Khả Kháng” kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).

12.3 – Nếu chúng tôi có các giao dịch sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn 1 khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho tất cả quý khách vì các Trường hợp Bất Khả Kháng, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp giao dịch nào và thực hiện đến mức độ nào.

13. THÔNG BÁO
Bất cứ thông báo nào liên quan đến giao dịch sẽ ở hình thức văn bản và có thể sẽ được sử dụng cho giao hàng cá nhân, trả trước, hoặc thư bảo đảm, hoặc bằng email được gửi đến địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của những bên liên quan.
Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận. Để có thể chứng minh được dịch vụ đã hoàn tất, phải có đủ minh chứng là thư hoặc email được gửi đến đúng địa chỉ và nếu có thể, gửi qua dịch vụ trả trước hoặc thư bảo đảm hoặc thông báo thư đã được gửi.

14. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB
Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân theo bất ký quy định nào liên quan đến trang Web được ban hành bởi Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo.

15. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
15.1 – Chúng tôi sẽ lưu giữ đơn đặt hàng của quý khách và các Điều Khoản và Điều Kiện này 6 tháng sau khi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Tuy nhiên, để quý khách có thể tham khảo thêm về sau, chúng tôi khuyên rằng quý khách nên in một bản sao của các Điều Khoản Sử Dụng này, Đơn Hàng và Xác Nhận Đơn Hàng.

15.2 – Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc trong Giao dịch có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khác đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc là Giao dịch vẫn còn có hiệu lực thi hành.

15.3 – Không có điều gì trong Điều Khoản Sử Dụng này hay trong Giao dịch có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa quý khách và chúng tôi.

15.4 – Tất cả các Điều Khoản Sử Dụng này và Giao dịch (và tất cả các vấn đề phát sinh ngoài giao dịch hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Cả chúng tôi và quý khách đều phải tuân theo những phán xét của tòa án Việt Nam. Tất cả giao dịch, thư từ và liên lạc giữa chúng tôi và quý khách sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt.

16. SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng mới đó.