Tag - GT-220 v2

Huion GT-220v2 Review

Cải thiện về hiệu suất. Phiên bản thứ hai của dòng màn hình bảng vẽ GT-220(v2) đã giải quyết tốt vấn đề chuyển từ chế độ chờ sang chế độ làm việc tức thời, hiển thị tọa độ con trỏ chính xác hơn, giải quyết vấn đề các nét đứt gãy và tối ưu hóa các đường nét tuyến tính. Phần mềm được nâng cấp Phần mềm mới xác định và cung cấp tọa độ vị trí con trỏ nhanh chóng, chính [...]

Read more...