Tag - digital art

Digital Art – Những ngộ nhận và tại sao ?

Máy tính cá nhân được phát minh, một sự thay đổi mang tính cách mạng đã diễn ra, nó đã thay đổi cuộc sống và suy nghĩ của chúng ta một cách ngoài sức tưởng tượng. Cùng với sự phát triển từng ngày của máy tính, các kỹ năng của con người cũng đã được hoàn thiện hơn. Chúng ta bắt đầu có nhiều ý tưởng mới vì chúng ta có thể có được bất cứ thứ gì và hầu [...]

Read more...